Thứ Năm, 06/10/2022

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thư viện tài liệu

Tên
Chi tiết
Tải về
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2021
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1-2/2021
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ XVII. NHIỆM KỲ 2020-2025
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2020 - 2025
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 4
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 3
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 2
4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐVTN-BÀI 1
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN THÀNH PHỐ LẦN THỨ VII
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI LHTN HUYỆN HÒA VANG LẦN THỨ VII
TÀI LIỆU HỎI ĐÁP CHỦ ĐỀ NĂM 2020 CỦA HUYÊN
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2019
12 GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 3/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 1,2/2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT THÁNG 11/2018
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh