Chur Nhật, 21/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hội liên hiệp Thanh Niên

Cơ cấu tổ chức

23/11/2018
DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN HỘI LHTN HUYỆN HÒA VANG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019-2024
1. Anh Nguyễn Văn Quyên
2. Anh Nguyễn Văn Sum
Bài viết cùng danh mục
Điều lệ hội
23/11/2018
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội LHTN Việt Nam) là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của...
Truyền thống hội LHTN
19/06/2018
Tháng 9/1988, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy ban T.Ư Hội. Anh Hà Quang Dự – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (khóa V) được cử làm Chủ tịch Hội thay cho Giáo sư...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh