Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử đoàn TNCS HCM
Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao...
Thường trực huyện đoàn
Thường trực Huyện Đoàn có 05 đồng chí: 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, 02 Cán bộ phụ trách Văn phòng
Hệ thống cơ sở đoàn
28 đơn vị trực thuộc, bao gồm 11 đơn vị thuộc Khối xã, 03 đơn vị thuộc Khối Trường học, 03 đơn vị Đoàn cơ sở (Đoàn Các cơ quan chính quyền, Đoàn Trung tâm Y tế, Đoàn Công an), và 11 Chi đoàn trực...
Hướng dẫn điều lệ Đoàn
Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá XI Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương...
Điều lệ Đoàn
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân...
Cờ, huy hiệu, đoàn ca
Tháng 7/1954, tại Hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát lần đầu tiên được giới thiệu và ngay lập tức đã trở nên phổ biến. Bài hát đã đi theo đoàn quân tiếp quản Thủ đô và lan truyền qua nhiều thế hệ...
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh