Thứ Sáu, 19/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hội liên hiệp Thanh Niên

Cơ cấu tổ chức
23/11/2018
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM - ỦY BAN HỘI TP. ĐÀ NẴNG - HỘI LHTN HUYỆN HÒA VANG
Truyền thống hội LHTN
19/06/2018
Tháng 9/1988, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy ban T.Ư Hội. Anh Hà Quang Dự – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (khóa V) được cử làm Chủ tịch Hội thay cho Giáo sư...
Điều lệ hội
23/11/2018
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội LHTN Việt Nam) là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh