Thứ Sáu, 14/06/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hội đồng Đội

Cơ cấu tổ chức

23/11/2018
Bài viết cùng danh mục
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN SINH HOẠT ĐỘI CHUYÊN ĐỀ: Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ
12/05/2020
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội và 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Đội đội huyện trân trọng giới thiệu Đề cương sinh hoạt chuyên đề Đội: Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"...
Hướng dẫn điều lệ đội
30/08/2018
Được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ban hành bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giúp...
Nghi thức đội
18/06/2018
Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất...
Điều lệ đội
18/06/2018
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh