Thứ Sáu, 19/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Truyền thống đoàn TNCS HCM

Hướng dẫn điều lệ Đoàn

15/06/2018
Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá XI
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:
1. Văn bản Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2. Văn bản  Điều lệ Đoàn khoá XI
Bài viết cùng danh mục
Điều lệ Đoàn
15/06/2018
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân...
Lịch sử đoàn TNCS HCM
15/06/2018
Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao...
Cờ, huy hiệu, đoàn ca
15/06/2018
Tháng 7/1954, tại Hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát lần đầu tiên được giới thiệu và ngay lập tức đã trở nên phổ biến. Bài hát đã đi theo đoàn quân tiếp quản Thủ đô và lan truyền qua nhiều thế hệ...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh