Thứ Sáu, 19/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Giới thiệu

Huyện Hoà Vang nằm từ 15°56' Bắc đến 16°13' Bắc và từ 107°49' Đông đến 108°13' Đông. Do các quận nội thành của Đà Nẵng đều giáp biển (trừ quận Cẩm Lệ) nên huyện Hoà Vang nằm ở phía Tây của thành phố Đà Nẵng và tiếp giáp với các quận, huyện:
  • Phía Đông giáp các quận của TP Đà Nẵng (trừ quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, bao gồm các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ).
  • Phía Bắc giáp huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên - Huế
  • Phía Tây giáp huyện Nam Đông - tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam.
  • Phía Nam giáp huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Quảng Trị – Đà Nẵng đi qua đang được xây dựng.
Sau năm 1975, huyện Hòa Vang trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Huyện Hòa Vang ban đầu gồm 16 xã: Hòa Châu, Hòa Hải, Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Minh, Hòa Nhơn, Hòa Phát, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Quý, Hòa Sơn, Hòa Thọ, Hòa Tiến, Hòa Xuân.
Ngày 23 tháng 9 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 79-HĐBT về việc phân vạch địa giới xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng:
Chia xã Hòa Liên thành hai xã lấy tên là xã Hòa Bắc và xã Hòa Liên.
Chia xã Hòa Sơn thành hai xã lấy tên là xã Hòa Sơn và xã Hòa Ninh.
Ngày 11 tháng 1 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 05-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn thuộc các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Hòa Vang thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; theo đó chia xã Hòa Phong thành hai xã lấy tên là xã Hòa Phong và xã Hòa Phú.
Cuối năm 1995, huyện Hòa Vang có 19 xã: Hòa Bắc, Hòa Châu, Hòa Hải, Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Minh, Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Phát, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Phước, Hòa Quý, Hòa Sơn, Hòa Thọ, Hòa Tiến, Hòa Xuân.
Ngày 6 tháng 12 năm 1996, kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa IX ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, chia tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương. Huyện Hòa Vang trực thuộc thành phố Đà Nẵng.
Ngày 23 tháng 1 năm 1997, theo nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ, 2 xã Hòa Quý và Hòa Hải ở phía đông nam được bàn giao cho quận Ngũ Hành Sơn; 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Minh ở phía đông bắc huyện được tách ra để thành lập quận Liên Chiểu. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Hòa Vang có 73.749 ha diện tích tự nhiên và 132.042 người, gồm 14 xã: Hòa Tiến, Hòa Sơn, Hòa Phát, Hòa Thọ, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Liên, Hòa Xuân, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú.[2]
Ngày 5 tháng 8 năm 2005, Nghị định của Chính phủ số 102/2005/NĐ-CP[3], chia xã Hòa Phát thành hai xã Hòa Phát và Hòa An, chia xã Hòa Thọ thành hai xã Hòa Thọ Đông và Hòa Thọ Tây. Đồng thời, tách các xã Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa An, Hòa Xuân cùng với phường Khuê Trung, quận Hải Châu để thành lập quận mới Cẩm Lệ. Huyện Hòa Vang còn lại 70.733 ha diện tích tự nhiên và 106.746 người, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc.
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh