Chur Nhật, 21/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hệ thống tổ chức đoàn

Thường trực huyện đoàn

15/06/2018
Bài viết cùng danh mục
Danh bạ điện thoại
15/06/2018
Danh bạ điện thoại
Hệ thống cơ sở đoàn
15/06/2018
28 đơn vị trực thuộc, bao gồm 11 đơn vị thuộc Khối xã, 03 đơn vị thuộc Khối Trường học, 03 đơn vị Đoàn cơ sở (Đoàn Các cơ quan chính quyền, Đoàn Trung tâm Y tế, Đoàn Công an), và 11 Chi đoàn trực...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh