Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Sửa đổi quy định tuyển sinh quân sự

19/02/2023

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Tổng Tham mưu) vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 1 năm 2023. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các kết quả mà toàn quân cũng như Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng thời Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu: Trong tháng 2/2023, Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Bộ Tổng Tham mưu nhanh chóng triển khai hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác giao, nhận quân năm 2023; hoàn thành công tác chuẩn bị huấn luyện và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp; hướng dẫn huấn luyện dã ngoại cho chiến sĩ mới. 

Các đơn vị trong toàn quân cần chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nâng cao chất lượng huấn luyện; bảo đảm thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ cho huấn luyện chiến sĩ mới. 

Bộ Tổng Tham mưu xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra công tác huấn luyện ở một số quân, binh chủng.

Chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hội nghị công tác tuyển sinh quân sự

Đối với công tác đào tạo tại các nhà trường quân đội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, Cục Nhà trường cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hội nghị công tác tuyển sinh; tham mưu việc sửa đổi một số điểm trong thông tư về tuyển sinh quân sự cho phù hợp.

Nghiên cứu thủ tục về việc tổ chức, xác nhập một số trường; giải thể một số trường nghề; chủ trì, phối hợp với các nhà trường, cơ quan đơn vị tham mưu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực. 

Công tác dân quân tự vệ, quân sự địa phương cần được chú trọng. Bộ Tổng Tham mưu cần tập trung chỉ đạo Cục Dân quân tự vệ, cơ quan quân sự các địa phương tổ chức huấn luyện dân quân chặt chẽ, hiệu quả; đề xuất chế độ chính sách phù hợp cho lực lượng dân quân tự vệ....

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh