Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hướng dẫn xác nhận, thông tin số tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

19/09/2023

BHXH Hà Nội hưng dn xác nhn, thông tin s tin đóng BHXH t nguyn, BHYT

BHXH TP Hà Nội có Công văn 3964/BHXH-TST ngày 08/8/2023 về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện Công văn 2381/BHXH-TST ngày 03/8/2023 về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT và Công văn 1619/CNTT-PM ngày 03/8/2023 về việc nâng cấp chức năng trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (đã gửi trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành eoffice.vss.gov.vn). BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã  triển khai thực hiện một số nội dung sau:

(1) Hướng dẫn các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và người tham gia thực hiện:

- Cập nhật ngay thông tin người tham gia khi nộp tiền đóng BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu và cung cấp Mã xác nhận, thông tin cho người tham gia (họ và tên, mã số BHXH, ngày nộp tiền, số tiền đóng, loại hình tham gia, số tháng đóng) bằng các hình thức: thông báo trực tiếp, tin nhắn, email, bản giấy,...

- Hướng dẫn người tham gia tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn 1619/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

(2) Giao phòng Truyền thông, BHXH các huyện phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn và các đơn vị có liên quan truyền thông về việc tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia thông qua các Tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam để cùng phối hợp đối chiếu, kiểm tra về thời gian nộp tiền, số tiền đóng vào quỹ BHXH, BHYT của nhân viên và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

(3) Trước 08h00 hàng ngày, BHXH huyện kết xuất bảng Tổng hợp số tiền thu BHXH, BHYT theo mã xác nhận (Mẫu 01-XN ban hành kèm theo Công văn 2381/BHXH-TST của BHXH Việt Nam) của ngày hôm trước liền kể, gửi Tổ chức dịch vụ thu trên hệ thống phần mềm kết nối với cơ quan BHXH.

Mức đóng BHXH tự nguyện

Theo Khoản 2, Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội  2014, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn.

Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn (1.500.000 đồng/người/tháng) và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở (tương đương 36.000.000 đồng/tháng).

Phương thức tham gia BHXH tự nguyện

Hiện nay có tất cả 06 phương thức tham gia mà người tham gia có thể lựa chọn:

(1) Đóng hàng tháng;

(2) Đóng 03 tháng một lần;

(3) Đóng 06 tháng một lần;

(4) Đóng 12 tháng một lần;

(5) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

(6) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm thì người tham gia tiếp tục đóng theo một trong 05 phương thức trên cho đến khi thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (theo phương thức 6).

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh