Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hoàn thiện quy trình điện tử bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

29/03/2023

Văn phòng Chính phủ có Công văn 1472/VPCP-KSTT ngày 09/3/2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg năm 2023 và Công điện 90/CĐ-TTg năm 2023 Văn phòng Chính phủ đề nghị thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Hoàn thiện quy trình điện tử, bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trước 20/3/2023

Cụ thể, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú (kể cả trường hợp chứng minh nơi cư trú trước khi xác nhận giấy tờ như: Sơ Yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân,…) theo Luật cư trú 2020Nghị định 104/2022/NĐ-CPhoàn thành trước ngày 20/3/2023.

Để thực hiện được nội dung trên thì các bộ, ngành hoàn thành việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú theo quy định tại Luật cư trú 2020Nghị định 104/2022/NĐ-CP trước ngày 15/3/2023 làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Khẩn trương sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi các Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận) khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ngoài ra còn phải bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác, thực hiện đúng các quy định tại Luật cư trú 2020 và Nghị định 104/2022/NĐ-CP.

Một số thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

Một số thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú được nêu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn 1472/VPCP-KSTT như sau:

- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (thực hiện tại cấp tỉnh)

- Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh)

- Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (thực hiện tại cấp trung ương)

- Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 

- Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

- Cấp mới Giấy phép lái xe

- Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

- Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

- Thủ tục đăng ký kết hôn

- Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

- Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh