Thứ Hai, 25/09/2023

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Theo dấu chân Bác

Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

03/02/2021

Những năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở huyện Hòa Vang được các cấp ủy Đảng và toàn hệ thống chính trị quan tâm, nhất là việc tạo nguồn để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Theo ông Nguyễn Văn Vân, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang, những năm gần đây, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở địa phương rất khó khăn, đặc biệt là phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Số thanh niên địa phương sau khi tốt nghiệp THPT phần đi học, phần làm công nhân tại các doanh nghiệp. Một bộ phận thanh niên vì nhu cầu kinh tế, sinh hoạt, phải đi làm ăn xa, hoặc làm việc tại các công ty, doanh nghiệp không có tổ chức Đảng, dẫn đến hạn chế về cơ hội và động lực phấn đấu trở thành đảng viên.

Một số thanh niên ở nhà trình độ, năng lực còn hạn chế, thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể hoặc không mặn mà nên khó có thể bồi dưỡng để trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. “Nguyên nhân là do một số cấp ủy chưa thực hiện đúng quy trình tạo nguồn phát triển đảng viên. Thêm vào đó, mối quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng Đảng giữa cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể còn hạn chế, chưa phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đoàn viên chưa sâu rộng, một bộ phận hội viên, đoàn viên nhận thức còn mờ nhạt về mục tiêu, lý tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng, nên từ đó chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng”, ông Vân cho biết thêm.

Công tác tạo nguồn phát triển Đảng là trách nhiệm của các cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội. Hằng năm, mỗi đoàn thể ở cơ sở phải bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 quần chúng ưu tú cho cấp ủy chi bộ xem xét, cử đi học lớp đối tượng Đảng. Đối với những chi, hội, đoàn thể mà hội viên không còn nguồn để bồi dưỡng, giới thiệu (do lớn tuổi, không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng...), cấp ủy chi bộ xem xét phân công bồi dưỡng giúp đỡ tạo nguồn trong ĐVTN.

Chị Nguyễn Thị Giang Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang cho hay, hằng năm, thực hiện theo Kết luận số 02-KL/HU của Huyện ủy, hằng quý, chi đoàn thôn báo cáo với Đoàn xã, Đoàn xã báo cáo với Huyện Đoàn số liệu về đoàn viên ưu tú của đơn vị mình giới thiệu cho Đảng để học lớp cảm tình Đảng và số lượng Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn xã triển khai cho chi đoàn thực hiện đúng quy định giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ; định kỳ 6 tháng/năm lập danh sách gửi Huyện Đoàn.

Từ năm 2018 đến nay, Huyện Đoàn đã giới thiệu 340 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; có 573 đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng; 277 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó số lượng đảng viên là bí thư chi đoàn chiếm 40,7%. “Đoàn tham gia xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phong trào trong năm và cũng là trách nhiệm của tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi cho thanh niên. Do vậy, mỗi năm chúng tôi đều xây dựng, kiểm tra, đánh giá, đưa vào tiêu chí thi đua việc thực hiện kế hoạch “Tạo nguồn phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng tại địa bàn dân cư”, trong đó tập trung vào đối tượng thanh niên xuất ngũ, đoàn viên ưu tú thông qua thực tiễn phong trào”, chị Thủy nói.

Ông Nguyễn Văn Vân khẳng định, tuy việc phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn gặp khó khăn, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn kiên trì theo tiêu chí: Kết nạp Đảng một cách thực chất, không chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, từng tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; đồng thời theo dõi, kèm cặp, hướng dẫn quần chúng phấn đấu vào Đảng. Định kỳ 6 tháng, các đoàn thể ở thôn tổ chức họp bình chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Việc nhận xét đánh giá năng lực, phẩm chất, đạo đức của quần chúng phải thông qua cuộc họp công khai, dân chủ, góp ý thẳng thắn, chỉ ra những ưu, khuyết điểm để quần chúng phấn đấu, tránh qua loa, hình thức.


Quỳnh Trang (baodanang.vn)
Bài viết cùng danh mục
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc phát triển các môn thể thao truyền thống
05/04/2022
Thể thao truyền thống là một bộ phận quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và có sức ảnh hưởng nhất định trong đời sống tinh thần của nhân dân ta, gắn liền với cuộc sống lao...
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/03/2022
Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối...
Thế hệ trẻ phải luôn tự rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt
26/03/2022
Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên - những người có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã chuyển giao cho mình....
Nguyễn Ái Quốc với tác phẩm “Lịch sử nước ta” - Những giá trị bất hủ
17/03/2022
Kỷ niệm 80 năm Bác Hồ viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" là dịp để chúng ta ghi nhớ công ơn của Người đã dành cả cuộc đời cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, và cũng là dịp để chúng ta luôn...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh