Thứ Hai, 27/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong năm 2023: Những điều cần biết

29/05/2023

Khi nào thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng?

Theo Thông báo 2295/TB-TTKQH ngày 16/5/2023 về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tại Phiên họp thứ 23, tháng 5/2023): Đã bổ sung Dự thảo Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Như vậy, thì trong kỳ họp thứ 5 (khai mạc ngày 22/5), Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Đối tượng được giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Tại Thông báo 2298/TB-TTKQH năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy thì đối tượng được giảm 2% thuế giá trị gia tăng sẽ áp dụng như nội dung tại Nghị quyết 43/2022/QH15.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian áp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Thời gian áp dụng chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng nêu trên là từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Như vậy thì có sự gián đoạn 6 tháng (từ 01/01 – 30/6/2023) trong thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng, do Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Chính sách giảm thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2023 tới đây.

Sẽ có Nghị định hướng dẫn chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng

Năm 2022, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 10/01/2022 thì đến ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP để hướng dẫn nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng (áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022).

Tại Thông báo 2298/TB-TTKQH cũng đã nêu:

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

Đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách để hoàn thiện hồ sơ về giảm thuế giá trị gia tăng, gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo quy định để trình Quốc hội; bổ sung các nội dung tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, tác động của việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với tăng trưởng kinh tế, kích cầu tiêu dùng, nguồn thu ngân sách nhà nước.

Như vậy thì Chính phủ sẽ ban hành nghị định để hướng chính sách giảm thuế này.

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng

Cụ thể, nhóm hàng hóa không được giảm 2% thuế giá trị gia tăng sẽ bao gồm:

Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh