Thứ Sáu, 19/07/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

04/07/2023

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. (dự thảo Thông tư)

Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 42/2023/NĐ-CP quy định Bộ Quốc phòng được giao quy định việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc gồm:

(1) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi tại Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

(2) Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việcđang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, các mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng (1) và (2) sau khi đã điều chỉnh tăng thêm 12,5% của mức trợ cấp tháng 6/2023 mà Bộ Quốc phòng đã đề xuất tại dự thảo Thông tư như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.597.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng/tháng.

* Các mức điều chỉnh tăng thêm được tính theo công thức như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Nguồn kinh phí thực hiện đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng trên lấy từ đâu?

Tại Điều 4 dự thảo Thông tư thì kinh phí thực hiện nội dung đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ sẽ do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.

Quy định chung về sĩ quan quân đội thôi phục vụ tại ngũ

Cụ thể tại Điều 35 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (sửa đổi 2008) quy định về sĩ quan quân đội thôi phục vụ tại ngũ như sau:

(1) Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ trong các trường hợp sau đây:

- Đủ điều kiện nghỉ hưu;

- Hết tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại Điều 13 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Do thay đổi tổ chức, biên chế mà không còn nhu cầu bố trí sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng;

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định đối với sĩ quan tại ngũ.

(2) Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo một trong các hình thức sau đây:

- Nghỉ hưu;

- Chuyển ngành;

- Phục viên;

- Nghỉ theo chế độ bệnh binh.

(3) Khi thôi phục vụ tại ngũ, nếu đủ tiêu chuẩn và chưa hết hạn tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị quy định tại Điều 38 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh