Thứ Ba, 23/04/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

55 văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hết hiệu lực toàn bộ

02/02/2023

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022

Theo đó, văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc quản lý Bộ GD&ĐT năm 2022, gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hết hiệu lực một phần

(1) Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

(2) Thông tư  04/2011/TT- BGDĐT ban hành quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học

(3) Thông tư 60/2012/TT- BGDĐT ban hành quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

(4) Thông tư 13/2015/TT- BGDĐT quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục

(5) Thông tư 13/2018/TT- BGDĐT sửa đổi bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2015/TT- BGDĐT

(6) Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

2. Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hết hiệu lực toàn bộ

(1) Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2) Thông tư 31/TT ngày 4 tháng 11 năm 1989 hướng dẫn thực hiện chế độ chi tiêu cho các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm ngoài trường của các trường sư phạm

(3) Thông tư 22/TT ngày 12 tháng 11 năm 1992 hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học ở trong nước

(4) Thông tư liên tịch 09/2000/TT-LT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 239/1999/QĐ-TTg bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 Quyết định 1121/1997/QĐ- TTg về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

(5) Quyết định 10/2001/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

(6) Thông tư 25/2003/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

(7) Quyết định 13/2007/QĐ-BGDĐT chương trình Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục khi biết chữ.

(8) Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

(9) Quyết định 54/2007/QĐ-BGDĐT về việc bổ sung chuyên ngành Quản lý đất đai vào khối ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản, mã số 60.62 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT

(10) Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.

(11) Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp.

(12) Quyết định 01/2008/QĐ- BGDĐT an hành Quy định về bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp

(13) Quyết định 32/2008/QĐ- BGDĐT bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành Khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT

(14) Quyết định 62/2008/QĐ- BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;...

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh