Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

05 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/8/2023

01/08/2023

1. Chính thức tăng phí sát hạch lái xe từ ngày 01/8/2023

Đây là nội dung tại Thông tư 37/2023/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.

Theo đó, mức phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng như sau:

Mức phí sát hạch lái xe

Mức thu từ ngày 01/8/2023

(đồng/lần)

Mức thu trước đây

(theo Thông tư 188/2016/TT-BTC)

(đồng/lần)

Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

- Sát hạch lý thuyết

- Sát hạch thực hành

60.000

70.000

40.000

50.000

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

- Sát hạch lý thuyết

100.000

90.000

- Sát hạch thực hành trong hình

350.000

300.000

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông

80.000

60.000

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

100.000

Không quy định

2. Chỉ còn 6 chức danh công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023

Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

- Văn phòng - thống kê;

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tài chính - kế toán;

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn hóa - xã hội.

Như vậy, trưởng công an cấp xã không còn là công chức cấp xã từ ngày 01/8/2023.

3. Cán bộ, công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn thì nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế

Cũng theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2023), các đối tượng sau đây phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện chế độ nghỉ hưu (nếu đủ điều kiện) hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

- Cán bộ cấp xã đang giữ chức vụ bầu cử quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP;

- Công chức cấp xã đang giữ chức danh quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP;

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

4. Thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.

Theo đó, thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM về:

- Quản lý đầu tư.

-  Tài chính, ngân sách nhà nước.

- Quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường.

- Ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Thành phố.

- Quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức bộ máy chính quyền của Thành phố.

- Tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố Thủ Đức.

5. Tăng khoán quỹ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở;

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 16,0 lần mức lương cơ sở)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở;

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 13,7 lần mức lương cơ sở)

- Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

(Trước đây, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP là 11,4 lần mức lương cơ sở)

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Bài viết cùng danh mục
Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển hợp tác xã
29/10/2023
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hợp tác xã 2023 (gọi tắt là dự thảo Nghị định).
Đổi mới chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng
18/10/2023
Ngày 11/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2023.
Không kiểm điểm đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng
11/10/2023
Ngày 04/10/2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Giải đáp 06 vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng
03/10/2023
Cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao có giải đáp vướng mắc trong xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng nào không?
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh