Thứ Hai, 25/09/2023

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ĐOÀN GIÁM SÁT CÔNG TÁC TẠO NGUỒN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG XEM XÉT KẾT NẠP

08/10/2022
Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, theo tinh thần Thông báo số 01-TB/UBKT ngày 23/9/2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn, ngày 07/10/2022, tại phòng họp cơ quan Huyện Đoàn đã diễn ra buổi làm việc đối với Đoàn xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Ninh nhằm kiểm tra chuyên đề về "Quy trình xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và việc thực hiện Kết luận số 02 của Thường trực Huyện ủy về tạo nguồn đoàn viên ưu tú cho Đảng".

Qua kiếm tra cho thấy, Đoàn 03 xã đã chuẩn bị báo cáo cơ bản có các nội dung theo yêu cầu của đề cương, mời thành phần tham dự đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm trong suốt thời gian kiểm tra. Có chuẩn bị hồ sơ sổ sách liên quan phục vụ kiểm tra. Có thống kê danh sách định kỳ 6 tháng/lần và có tổng hợp mẫu đảm bảo. Trong năm 2022 số lượng Đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng tại 03 đơn vị có tăng so với các năm.
Tuy số liệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng có tăng số với các năm, tuy nhiên số liệu trên chưa đảm bảo theo yêu cầu của Kết luận 02 là mỗi Chi đoàn trong năm phải giới thiệu ít nhất từ 01 – 02 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Cụ thể: Hòa Tiến: có 12 Chi đoàn dân cư nhưng chỉ có 8/12 Chi đoàn giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho Đảng; Hòa Phong: có 12 Chi đoàn dân cư nhưng chỉ có 9/12 Chi đoàn giới thiệu được Đoàn viên ưu tú cho Đảng; Hòa Ninh: có 8 Chi đoàn dân cư nhưng chỉ có 4/8 Chi đoàn giới thiệu được Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Công tác thống kê gửi số liệu về BTV Huyện Đoàn theo quy định 6 tháng/ 1 lần chưa kịp thời. Một số Chi đoàn hoạt động cầm chừng nên ảnh hưởng tới công tác tham mưu cho Chi bộ trong việc thực hiện Kết luận 02 của thường trực Huyện ủy, trong năm chưa giới thiệu được Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.  Một số Chi đoàn chưa cập nhật và chưa có biên bản họp thống nhất giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng, chưa thực hiện đảm bảo quy trình.
 Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lê Giang, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn đề nghị trong thời gian tới các xã cần tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện quy trình, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng và thực hiện Kết luận số 02 của Thường trực Huyện ủy về tạo nguồn Đoàn viên ưu tú cho Đảng với các nội dung: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chi đoàn dân cư trong việc rà soát, theo dõi tạo nguồn đoàn viên ưu tú cũng như phân công Đảng viên trẻ kèm cặp, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên tại địa phương để được giới thiệu; thực hiện đảm bảo các quy định thủ tục giới thiệu.; quan tâm cả về chất lượng lẫn số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu để giới thiệu cho Đảng./.

Bài viết cùng danh mục
RA QUÂN TÌNH NGUYỆN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN VÀ THANH THIẾU NIÊN KỸ NĂNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN
19/09/2023
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hòa Vang năm 2023, nhằm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT  CHO THANH THIẾU NHI
15/08/2023
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong chấp hành thượng tôn pháp luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật,...
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO THANH THIẾU NHI NĂM 2023
13/08/2023
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây...
NGÀY HỘI “KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO” NĂM 2023
12/08/2023
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm 2023, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên khối Trung học phổ thông, ngày 12/8/2023 Huyện Đoàn Hoà...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh