Chur Nhật, 11/06/2023

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Ngày Tranh cử Hội đồng trẻ em huyện Hoà Vang giai đoạn 2021-2022

01/12/2021
Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Thành Đoàn,Hội Đồng Đội thành phố Đà Nẵng, BTV Huyện Đoàn, Hội Đồng Đội huyện Hoà Vang đã ban hành kế hoạch thành lập Hội đồng trẻ em giai đoạn 2021-2022.
“Hội đồng trẻ em” là tổ chức đại diện tiêu biểu cho tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn huyện, do chính trẻ em trực tiếp điều hành, bày tỏ ý kiến, thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; qua đó định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn huyện.
Thông qua việc vận hành mô hình Hội đồng trẻ em sẽ tạo điều kiện để trẻ em có quyền tham gia nhiều hơn vào việc hoạch định chính sách và quyết định tại địa phương về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của thiếu nhi về Luật Trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em; thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức của nhà trường, gia đình và toàn xã hội về quyền tham gia của trẻ em.
Hội đồng trẻ em tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn.
Hội đồng trẻ em của huyện gồm có 35 thành viên, các thành viên đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Để nhằm bầu chọn ra thường trực Hội đồng và các chức danh chủ chốt, sáng ngày 30/11 Huyện Đoàn, Hội Đồng Đội huyện đã tổ chức Ngày tranh cử Hội đồng trẻ em với hình thức trực tuyến (01 điểm cầu tại huyện và 30 điểm cầu tại 30 Liên đội).
Tại ngày tranh cử, đã có 23/35 thành viên Hội đồng tham gia tranh cử sôi nổi với nội dung: trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân với chủ đề “Nếu em là Chủ tịch Hội đồng trẻ em huyện Hoà Vang giai đoạn 2021-2022, em sẽ làm gì/hoặc đề xuất gì để góp phần hỗ trợ trẻ em tại huyện phát triển tốt hơn?”
Sau phần tranh cử, các em đã tiến hành bầu chọn các chức danh dựa trên sự tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá từ Hội đồng phản biện.
Kết quả: Hội đồng đã bầu 07 em vào thường trực, trong đó em Lê Ánh Ngân, Lớp 9/3 Liên đội trường THCS Nguyễn Văn Linh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTE, 02 chức danh Phó chủ tịch thuộc về em Lê Kiều Thiên Ân, lớp 9/3 Liên đội trường THCS Đỗ Thúc Tịnh và em Huỳnh Thị Ngọc Phương, lớp 8/1 Liên đội trường THCS Trần Quốc Tuấn.
Bài viết cùng danh mục
TỔ CHỨC PHIÊN THẢO LUẬN LẤY Ý KIẾN CÁC ĐẠI BIỂU THIẾU NHI
25/05/2023
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Hòa Vang năm học 2022-2023, căn cứ Công văn số 612-CV/TĐTN-TTNTH ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về chuẩn bị chương trình...
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI “THANH NIÊN HÒA VANG KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP”
13/05/2023
Nhằm tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên huyện Hòa Vang, BTV Huyện Đoàn tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo huyện và đại biểu...
CHẶNG 10 - CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ CỘNG ĐỒNG
15/04/2023
Thực hiện Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên Thanh niên năm 2023, Căn cứ Công văn số  số 164 - CV/UBH ngày 07/4/2023 của Ủy ban Hội LHTN Thành phố về việc triển khai Chặng 10 – Chương...
NGÀY ĐOÀN VIÊN - SỨC TRẺ THANH NIÊN
13/03/2023
Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Huyện Đoàn tổ chức chương trình Ngày đoàn viên cho các bạn ĐVTN đang làm việc tại các công ty trên địa bàn xã Hòa...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh