Thứ Năm, 28/09/2023

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

08/03/2023
Thực hiện kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTG, ngày 07/2/2023 của Ban chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 07/3/2023, BTV Huyện Đoàn Hòa Vang tổ chức hội nghị học tập trực tuyến cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện với 01 điểm cầu chính tại huyện và 24 điểm cầu tại các đơn vị cơ sở.
Tại hội nghị, đã phổ biến các nội dung của Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đoàn  khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Hội nghị cũng đã phổ biến nội dung báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành Đoàn Đà Nẵng khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, ĐVTN tại các điểm cầu. Qua Hội nghị, đã giúp cho các cấp bộ Đoàn, cán bộ, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội./.
Bài viết cùng danh mục
RA QUÂN TÌNH NGUYỆN HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN VÀ THANH THIẾU NIÊN KỸ NĂNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN
19/09/2023
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hòa Vang năm 2023, nhằm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong...
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT  CHO THANH THIẾU NHI
15/08/2023
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong chấp hành thượng tôn pháp luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật,...
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO, BIÊN GIỚI CHO THANH THIẾU NHI NĂM 2023
13/08/2023
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây...
NGÀY HỘI “KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO” NĂM 2023
12/08/2023
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm 2023, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên khối Trung học phổ thông, ngày 12/8/2023 Huyện Đoàn Hoà...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh