Thứ Năm, 23/05/2024

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giảm nghèo bền vững

28/06/2023

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, đề ra mục tiêu duy trì mức giảm 1-1,5%/năm đối với chuẩn nghèo đa chiều. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực không ngừng và khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi cá nhân, công tác giảm nghèo ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật.

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thành phố thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao. Đồ họa: QUANG THẢO

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thành phố thực hiện nhiều chính sách giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao. Đồ họa: QUANG THẢO

Chính sách giảm nghèo được cụ thể hóa

Ngày 23-6-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22-12-2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, là cơ sở để Thành ủy ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 17-9-2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT-CT/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 5-7-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28-1-2022 về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác giảm nghèo; hoàn thiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của Trung ương, thành phố còn ban hành các nghị quyết quy định các chính sách đặc thù, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm hướng đến thoát nghèo bền vững. Năm 2022, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 20% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện sau khi trừ đi phần hỗ trợ của bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo yên tâm hơn trong tiếp cận với chính sách hỗ trợ về y tế để điều trị bệnh. Trong giai đoạn 2021- 2023, tổng kinh phí huy động cho chương trình giảm nghèo của thành phố đạt hơn  748,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách gần 287 tỷ, vốn tín dụng gần 184 tỷ và nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cộng đồng đạt hơn 277 tỷ đồng.

Không để ai bị bỏ lại phía sau 

Hiện nay các địa phương tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ, kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tiếp cận đầy đủ và kịp thời các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở… Công tác đối thoại với từng hộ nghèo được các địa phương tổ chức thường xuyên nhiều năm qua. Qua đó nắm tâm tư, nguyện vọng cụ thể và có giải pháp phù hợp với từng hộ.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho rằng, thành tựu đã đạt được của tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo đã khẳng định sự đúng đắn, hiệu quả trong việc duy trì và phát triển mô hình đặc thù của ngân hàng chính sách, khác với các tổ chức tín dụng khác. Từ năm 2021 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phối hợp với các hội, đoàn thể và các địa phương tiến hành thẩm định và giải ngân cho 3.677 lượt hộ vay vốn (1.077 hộ nghèo, 800 hộ cận nghèo và 1.200 hộ mới thoát nghèo) với tổng số tiền 171,79 tỷ đồng. Trong 20 năm qua Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Đà Nẵng đã cho 64.045 khách hàng vay với số tiền hơn 3.811 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố nhấn mạnh, kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua, một mặt là nhờ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể và các địa phương, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, mặt khác tác động tích cực của các chính sách mang tính đặc thù của thành phố trong việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, cùng với phương pháp và cách thức tổ chức triển khai thực hiện năng động, sáng tạo, chặt chẽ, sát với từng hộ nghèo nên hiệu quả mang lại thiết thực, toàn diện và bền vững trong công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố.

Bài viết cùng danh mục
HÒA VANG - ĐẠI LỘC PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN NĂM 2024
08/04/2024
Thực hiện Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2024, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024). Ngày 24/3/2024, 02 đơn vị kết nghĩa Huyện đoàn Đại Lộc và Huyện đoàn Hoà...
HÒA VANG: RA MẮT CLB “THANH NIÊN HÒA VANG - KHÁT VỌNG KHỞI NGHIỆP” VÀ SINH HOẠT QUÝ I-2024
04/04/2024
Ngày 29/3/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Thanh niên Hòa Vang - Khát vọng khởi nghiệp” và sinh hoạt Quý I-2024.
HÒA VANG: TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH THÁNG 3 BIÊN GIỚI NĂM 2024
29/03/2024
​​​​​​​Ngày 29/3/2024, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2024), Huyện Đoàn Hòa Vang tổ chức hành trình "Tháng Ba biên giới" nhằm tiếp tục lan toả tình yêu Tổ quốc...
HÒA VANG: TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG “GÓC HỌC TẬP CHO EM”.
27/03/2024
Nhằm chia sẻ, động viên đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, giúp các em có điều kiện tốt hơn vươn lên trong học tập, ngày 22-3-2024, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoà Vang tổ...
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh