Thứ Hai, 04/07/2022

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hoạt động cấp cơ sở

HÒA NINH: TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO THANH NIÊN TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022.

29/04/2022
Tối 29-4-2022, Hội đồng GDQP- AN xã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - An Ninh cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự năm 2022.
Về dự lớp bồi dưỡng, đại diện BCH Quân sự huyện có đồng chí thiếu tá Trần Công Thuận - Trợ lý chính trị BCH Quân sự huyện Hoà Vang (báo cáo viên); Về phía xã có đồng chí Bùi Minh Hoàng - Bí thư Đoàn xã, chính trị viên phó Ban CHQS xã; đồng chí Dương Tuấn Tú - Chỉ huy Phó Ban CHQS xã và hơn 60 ĐVTN trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ Quân sự.
Tại đây, báo cáo viên lớp học đã thông qua 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, QP – AN trên địa bàn trong thời gian qua; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong giai đoạn hiện nay; Chuyên đề 2 gồm các nội dung cơ bản về Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia và Luật Nghĩa vụ quân sự.
Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng GDQP - AN xã nhằm bồi dưỡng cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng; chủ trương, chính sách của nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Bài viết cùng danh mục
HÒA NHƠN: TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY
26/06/2022
Nhân kỷ niệm 21 năm ngày gia đình Việt Nam ( 28/6/2001- 26/6/2022), tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và thực hiện kế hoạch liên tịch số 01/KH- UBND-UBMT- HĐT ngày...
HÒA NINH: PHỐI HỢP TỔ CHỨC SINH HOẠT HÈ CHO CÁC EM THIẾU NHI NĂM 2022. (ĐỢT 1: SƠN PHƯỚC, HOÀ TRUNG)
14/06/2022
Tối 11-6-2022, Được sự hỗ trợ của công ty Wildtrek, Đoàn xã Hoà Ninh phối hợp tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi năm 2022.
Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh